Försäljning bolag

Vi har genomfört ett stort antal lyckade företagstransaktioner i flera olika branscher. Genom att erbjuda skräddarsydd rådgivning kring värdeskapande moment som taktik, förhandling och positionering av företaget, har vi säkerställt maximalt värde för våra kunder samt sett till att köpande part känner säkerhet i affären. Vår arbetsmetod bygger på gedigen erfarenhet av företagande, kompetens att förstå olika företagsstrukturer och omfattande nätverk inom M&A-branschen. I våra lösningar inkluderas även strategiska rekommendationer samt grundläggande förberedelser såsom värdering, strukturering, marknadsföringsmaterial och kontakter med köpare. Sammantaget, hantering av transaktionsprocessen från början till slut. Nedan följer ett urval av genomförda affärer. Säljare från vänster mot köpare till höger: