Rådgivning vid
strategiska förvärv

Vad ska tillväxtbolag tänka på inför ett förvärv för att minimera riskerna och göra ett riktigt bra köp? Vi arbetar efter en modell som vi, av erfarenhet, vet löser de kritiska momenten. Utifrån den strategiska inriktningen bidrar vi med analys och förslag på lämpliga bolag. Därefter sker en screening, due-diligence, för att säkerställa kandidater utifrån ett antal kritiska faktorer. Rene partner bidrar även med rådgivning kring strategiska frågor efter förvärvet.

Case

PPG, en global leverantör av färger, beläggningar och specialmaterial med omsättning på över 300 miljarder SEK, har anlitat Rene Partner för att göra strategiska förvärv av butiker i Sverige.

Rene Partner agerade rådgivare till Keller vid ett strategiskt förvärv i Norge med målsättningen att öka marknadsandelar och bredda sitt erbjudande. Keller är ett världsledande grundläggningsföretag som omsätter cirka 35 miljarder SEK och är noterade på börsen i London.