Förvärvspartner
vid buy & build

Renepartner har skapat flera Buy & Build plattformar i flertalet branscher. Plattformarna har utgått ifrån marknadsledande entreprenörsbolag. Branschplattformarna har därefter förädlats och utvecklats tillsammans med Private Equity / investeringsbolag som har finansierat utvecklingen till miljardomsättningar med ett ledande branscherbjudande och lönsamhet. Vårt unika erbjudande ligger i att få ihop komplexa projekt där flertalet aktörer är inblandade mot ett gemensamt mål och därefter skapa tillväxt genom förvärv.

Case

Installationsgruppen Currentum består av starka företag inom ventilation, fastighetsautomation, rör och sprinkler, el samt säkerhetsanläggningar. Currentum skapades i december 2020 genom att det nystartade bolaget Currentum förvärvade Ventilationsprojekt, Ventab och Installationsbolaget med en samlad omsättning om cirka 900 mkr. Rene Partner var, tillsammans med den nuvarande huvudägaren Axcel, initiativtagare till gruppen och har sedan dess arbetat med förvärv och stöd till gruppen. Currentum omsätter idag cirka 5 miljarder SEK.

Corteco är en företagsgrupp, bestående av ledande företag inom renovering av fastigheters yttre skal. Corteco skapades i juli 2022 genom att det nystartade bolaget Corteco förvärvade Interoc Dörr & Fönster, Interoc Fasad, Specialbetong samt Fog & Fönster med en samlad omsättning om cirka 700 mkr. Rene Partner var, tillsammans med den nuvarande huvudägaren Celero Capital, initiativtagare till gruppen och arbetar löpande med förvärv och stöd till gruppen.

XPartners är en koncern, bestående av företag med tekniska konsulter inom samhällsbyggnad, infrastruktur och miljö. XPartners skapades i juni 2021 och består idag av BSV, KMP, Toofab, Contekton, Hedström & Taube, MSIB, Infra Action, Viz Arkitektkontor och Fidell. Rene Partner var initiativtagare till gruppen som idag tjänar cirka 110 miljoner SEK.

Likt Corteco var Rene Partner, tillsammans med Celero Capital, initiativtagare till Reledo som är en företagsgrupp bestående av ledande företag inom Facility Management. Reledo skapades i maj 2023 genom att det nystartade bolaget Reledo förvärvade ICG Sverige, Ekebybruk Städ och Lokalservice, Bofint Städservice och Exiso med en samlad omsättning om cirka 230 mkr. Rene Partner arbetar löpande med fortsatta förvärv och stöd till koncernen.

En av de större veterinärkedjorna fattade ett strategiskt beslut att växa i Sverige. Tillsammans med Rene Partner utarbetades och genomförs en långsiktig plan för att förvärva rätt företag. Uppdraget är kontinuerligt tills den strategiska målsättningen är uppfylld.

Rene Partner arbetar tillsammans med en av de största tandläkarkedjorna i Sverige, och ökar tillväxten genom förvärv av såväl enskilda som grupper inom den aktuella tjänstesektorn.