Historia & mission

Vi startade 2019. Idén till vårt företagande uppkom redan tidigare på våra respektive dåvarande arbetsplatser där en stor del av vår tid gick till M&A. Vi upptäckte att vi hade samma grundläggande värderingar kring M&A och kom fram till att det troligen var en av anledningarna till varför vi var ”lyckade på jobbet”. Så varför inte göra det som vi tycker var absolut roligast och viktigast tillsammans? Och dessutom under egen flagg. Sagt och gjort. Sedan dess har det visat sig att vår värderingsstyrda idé; att generera ökat värde för våra kunder genom att kombinera förståelse för verksamheter med insikt och respekt för människorna som skapat dem, fungerar. Tillsammans med väldigt hårt arbete och i partnerskap med våra kunder såklart.